Shantom 


Ταξίδια στο σώμα

Η κίνηση ως μέσον μύησης στο μυστήριο του «εγώ» και της ζωής

Χοροθεραπεία με τη Λήδα Shantala στο Shantom
 • Το σώμα μας, «σπίτι» της ψυχής, εξατομικευμένη «μινιατούρα» του πλανήτη

  Το σώμα μας περικλείει τον κόσμο. Ένα βαθύ ταξίδι μέσα στο σώμα είναι ένα ταξίδι στα πέρατα της γης. Το σώμα μας είναι η μικρογραφία του σύμπαντος. Διέπεται από τους ίδιους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Το «γνώθι σ’αυτόν»  ισοδυναμεί με το γνωρίζω τον κόσμο. Το σώμα μας είναι η αρχή και το τέλος. Είναι ο φορέας, το όχημα της ψυχής, όσο αυτή ταξιδεύει στον πλανήτη γη.  Με αυτό γεννιέται και στο τέλος του γήινου ταξιδιού πάνω στη γη, αυτό αφήνει, για να συνεχίσει το ταξίδι της  στην άλλη διάσταση. 

 • Εικόνα σώματος

Η σχέση μας με τον γύρω κόσμο  εξαρτάται από την αίσθηση που έχουμε της νοητικής εικόνας του σώματος μας και τη σχέση που αναπτύσσουμε με το σώμα μας. Η Εικόνα  σώματος είναι μια τρισδιάστατη νοητική εικόνα που δημιουργείται από τις αισθήσεις και τους απτικούς, οπτικούς και κιναισθητικούς υποδοχείς, οι οποίοι  προσλαμβάνουν εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά, αφού μεταβιβαστούν στον εγκέφαλο, μορφοποιούνται σε κίνηση, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με νέα ερεθίσματα. 
Η εικόνα σώματος κτίζεται μέσω αισθητηριακών ερεθισμάτων που έρχονται στον εγκέφαλο και μετά ενισχύονται από την κίνηση. Έτσι,  οι αισθήσεις και οι υποδοχείς τους, είναι οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της εικόνας σώματος. 
Δεν πρόκειται για στατικό φαινόμενο, κάτι που δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε  και σταμάτησε, αλλά για  μία συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, που μοιάζει να αναπτύσσεται συνεχώς ή να φθίνει.
Η εικόνα σώματος αλλάζει,  και μέσω αυτής της αλλαγής της επηρεάζει  δομές του εαυτού μας. Όταν υπάρχει ανολοκλήρωτη εικόνα σώματος και εαυτού, οι ικανότητες της αντίληψης, της μάθησης και της επικοινωνίας προσκολλούνται.

 • Το κινούμενο

Το σώμα μας συνδέεται άμεσα με την κίνηση, και μέσω αυτής με την ίδια τη διαδικασία της ζωής. «Φερέπαφα» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες  την Περσεφόνη, τη βασίλισσα των ψυχών που ζούσε στον Άδη, η ίδια ούσα ακίνητη αλλά διδάσκοντας τις ψυχές εξ επαφής, μέσω της κίνησης πάνω στη γη.
Ο “Shiva Nataraja”, o κοσμικός χορευτής, είναι δημιουργός της ζωής  για τους Ινδούς, και η ζωή υπάρχει σαν χορογραφική κίνηση του «μεγάλου καλλιτέχνη»  που χορεύει το χορό της δημιουργίας, στο θέατρο του σύμπαντος.

 • Η κίνηση είναι φορέας γνώσης και ανάπτυξης

Η διαδικασία της ανάπτυξης συμβαίνει με μία εξελικτική διαδικασία. Η βαρύτητα, ή εμπειρίες βάρους στο σώμα, οι κιναισθητικές εμπειρίες και οι συνιστώσες της κίνησης, επηρεάζουν άμεσα την εξελικτική πορεία της γνώσης,  οδηγώντας σε αντιληπτικές ικανότητες όπως και σε ψυχολογική ωριμότητα. 

 • Σώμα φορέας μνήμης ξεχασμένης.

  Καταγράφει όλα τα συναισθήματα και εντυπώσεις μέσα σε στάσεις και μυϊκή συμπεριφορά. (Παραδείγματα) Το σώμα μας «μιλάει» μέσα από τους πόνους του μέσα από τη στάση του για το παρελθόν.

 • Εργαλείο μεγάλης δύναμης για αυτοεξέλιξη. 

Ό,τι λέει το σώμα είναι αλήθεια. Ό,τι βιώνεται μέσα στο σώμα ή επεξεργάζεται από το σώμα, ό,τι γίνεται αντιληπτό από το σώμα γίνεται γρήγορα αντιληπτό και από την υπόλοιπη προσωπικότητα διευκολύνοντας τις διαδικασίες αλλαγής. 

 • Η σκέψη δεν μπορεί να πιάσει το όλον γιατί η σκέψη είναι μόνον μέρος του όλου και πολύ μεταγενέστερη στην  προσωπική μας ιστορία της κίνησης.


  Τα πρότυπα κίνησης μας, ο τρόπος που κινούμαστε σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το τι συμβαίνει στη ζωή μας. Περιορίζει ή απελευθερώνει τη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων κατάλληλων για την ευτυχία μας. Τον τρόπο ανάλυσης των γεγονότων στην προσωπική μας ζωή. Το αν ή όχι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αποφάσεις που πήραμε.
 • Ψυχοσωματική αντιληπτικότητα

80% της επικοινωνίας με τους άλλους οφείλεται σε παράγοντες μη-λεκτικούς που έχουν να κάνουν με σωματικές διαδικασίες και με το ρυθμό.
Μεγάλο μέρος του τι πιστεύουμε και πως κατευθυνόμαστε στη ζωή δεν έχει να κάνει με γνωστικές αναλύσεις και με τη λογική αλλά με τη σωματική και ψυχική αντιληπτικότητα.
Όσο περισσότερο μας είναι άγνωστη η γλώσσα του σώματός μας τόσο λιγότερο θα μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή, να επικοινωνήσουμε σε βάθος, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.

 • Πρότυπα κίνησης.

  Μοντέλα γονεϊκά ή του άμεσου περιβάλλοντος, τα οποία συγχρόνως μας κληρονομούν τους περιορισμούς που φέρουν αυτές οι στάσεις.

 • Εύρος κίνησης,

  απαραίτητη προϋποθέση για να καταλάβεις τους άλλους και να τους κατανοήσεις.

 • Σφαίρα - ζώνη Ασφάλειας.

Αν δεν είναι ελαστική, μας περιορίζει πολύ το εύρος των εμπειριών.

 • Σώμα Κυριαρχούμενο απο τη λογική

 • Σώμα που χάνει την ποιητική του

Έχει σαν συνέπεια την εκπτώχευση του προσωπικού δυναμικού τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, τον περιορισμό και την συρρίκνωση του ίδιου του εγκεφάλλου.

 • Σώμα φορέας ποίησης

  Η γλώσσα του σώματος τρέφεται από εικόνες, μουσικότητα, φαντασία, όνειρα. Όταν το σώμα είναι φορέας ποίησης, τότε η ζωή μας έχει χρώματα, αλλαγές, είναι ανθρώπινη. Περικλείει τον πιο μυστικό εαυτό μας όπως αυτόν που ονειρεύεται το βράδυ. Αυτόν που ερωτεύεται.

 • Η δύναμη της ομάδας και της χοροκινητικής


  Προσφέρει δυνατότητες αναθεώρησης σωματικών και γνωστικών πεπαλαιωμένων προτύπων,  μέσα από διαδικασίες που τις καταλαβαίνει η ποιητικότητα και η δημιουργικότητα του σώματος.
 • Συμβολική μήτρα, μητέρα, γονεϊκό περιβάλλον


  Η ομάδα προσφέρει μία ατμόσφαιρα μέσα από την οποία το ασύνειδο μπορεί να παλινδρομήσει και να ανασύρει καινούργιες δυναμικές από τα βάθη του εαυτού.

  Η οριζόντια κίνηση μέσα στη λογική είναι φθοροποιός και περιοριστική.

 • Το σώμα μας και ο εξωτερικός χώρος

Οι σχέσεις μας με τις κατευθύνσεις όπως  το πίσω, το πλάγια, το  πάνω και το κάτω, όλες συνδέονται μέσα από μία εσωτερική αίσθηση εαυτού και αναπτύσσονται πρώτα κινητικά, –στη νηπιακή ηλικία, - μέσα από τις κινητικές εμπειρίες που βιώνει άμεσα το σώμα, το οποίο παραμένει πάντα ένα σημείο αναφοράς. 

Οι σχέσεις μας με τον έξω κόσμο και τα αντικείμενά του, αναπτύσσονται μέσω της κίνησης. Αυτή η κινητική σχέση είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας. Μέσω αυτής της κινητικής αλληλεπίδρασης με τον έξω κόσμο μας δίνεται η δυνατότητα απαρτίωσης και σύνδεσης των πολλαπλών εντυπώσεων και ερεθισμάτων που αφορούν το σώμα μας.
Εάν αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας, λίγο έως πολύ επιτυχώς, αυτό οδηγεί αργότερα σε διευρυμένη αντιληπτικότητα, εύρος σκέψης και δυνατότητα αναζήτησης πολλαπλών επιλογών. Εάν όμως, διάφορες τραυματικές εμπειρίες έχουν παρεμποδίσει την ομαλή ροή αυτών των ψυχοσωματικών εμπειριών στη βρεφική και παιδική μας ηλικία, αργότερα θα υπάρχει μικρότερο εύρος στη σκέψη και στο τρόπο αντιληπτικότητας.
Οι δυνατότητες όμως εξέλιξης, επαναπροσδιορισμού και επανεκπαίδευσης προσφέρονται ανά πάσα στιγμή μέσα στη ζωή μας, μέσω της συνειδητής ανάπλασης της εικόνας σώματος, προσφέροντας έτσι στον εαυτό μας νέες εξελικτικές ευκαιρίες σωματικής, ψυχικής και γνωστικής ανάπτυξης.

[Δες επίσης τη σελίδα Η ποιητική του σώματος]

Βιβλιογραφία
Virginia Klein: Dance Therapy
J. Dyrud-Marian Chase: Κίνηση και προσωπικότητα
Marcia Leventhal: Χοροθεραπεία: Μιά θεμελιώδης μέθοδος θεραπείας
Marcia Leventhal: Χοροθεραπεια
Marcia Leventhal:  Structure in Dance Therapy: A model for personal interaction.
David Bohm:  Health and the Implicate Order
Judith Punney: Απόσπασμα από τη χρήση των δημιουργικών τεχνών στη χοροθεραπεία
Fran J. Levy:  Dance and Other Expressive Arts :When words are not  enough. Alexander Lowen: Bioenergetics
Leah Bartal and Nira Ne’eman: The Metaphoric Body: Guide to Expressive  Therapy through Images and Archetypes.
Chandra Swami :  A practical Approach to Divinity
Thomas Moore :   Η φροντίδα της ψυχής.

 

Περισσότερα για τη χοροθεραπεία 

Αρχική σελίδα | Σύντομο βιογραφικό | Χοροθέατρο | Ταξίδια | Shantom | Γιόγκα | Iνδικός χορός
Χοροθεραπεία |
Σεμινάρια
| Εκδηλώσεις | Οδηγίες πρόσβασης | Sitemap | Credits


Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 10 Aυγούστου 2019