Leda Shantala
Shantom

 


YOGA SUTRAS του Patanjali
Yoga Sutras του Patanjali : Yamas

Μιλήσαμε για την έννοια της ashtanga yoga = οκταμελούς γιόγκα.

Tα 4 πρώτα μέλη της γιόγκα λέγονται εξωτερικά, bahiranga, ενώ τα υπόλοιπα 4 εσωτερικά, antaranga.

Tα 4 πρώτα μέλη είναι απαραίτητα γιατί χωρίς επίμονη εξάσκηση σε αυτά είναι αδύνατον να επιτύχει κανείς στα 4 εσωτερικά. Τα yamas και niyamas μας μαθαίνουν τον αυτοέλεγχο, την αυτοπειθαρχία και μας εξαγνίζουν, προσφέροντάς μας απαραίτητα εφόδια για το διαλογισμό. Ο διαλογισμός δεν πρέπει να γίνεται με βιασύνη. Κάθε στάδιο της γιόγκα προετοιμάζει για το επόμενο υψηλότερο στάδιο. Πρόκειται για μία πλήρη μέθοδο που οδηγεί τον ασκούμενο προς τα επάνω.

Τα δύο από τα οκτώ μέλη της ashtanga yoga είναι τα 6 yamas και 6 niyamas. Είναι διεθνή στη φύση τους γιατί είναι αρχές αποδεκτές παντού.

YAMAS:

Ahimsa (η μη βία)

satya (η φιλαλήθεια)

asteya (η εντιμότητα)

brahmacharya (αυτοσυγκράτηση από τις επιθυμίες των αισθήσεων)

aparigraha (η μη κτητικότητα)

NIYAMAS:

Shaucha (καθαριότητα εξαγνισμός)

santosha (αυτάρκεια)

tapaha (ασκήσεις πειθαρχίας)

svadhyaya (μελέτη το εαυτού)

ishvara pranidhananani (αφοσίωση στο θεό)

YAMAS

2.30 Ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha yamah

Σ΄αυτό το στίχο απαριθμώνται τα yamas:

Ahimsa (η μη βία), satya (η φιλαλήθεια), asteya (η εντιμότητα), brahmacharya (αυτοσυγκράτηση από τις επιθυμίες των αισθήσεων), aparigraha (η μη κτητικότητα), yamah (οι ασκήσεις αυτοσυγκράτησης)

2.31 jati desha kala samaya anavachchhinnah sarvabhauma mahavratam

jati (η κοινωνική τάξη στην οποία γεννιέσαι) desha (χώρα) kala (χρόνος) samaya (περιστάσεις) anavachchhinnah (απεριόριστα, πέρα από συνθήκες) sarvabhauma (διεθνώς) mahavratam (μεγάλοι όρκοι, μεγάλη άσκηση πειθαρχίας)
«Όταν μπαίνουν σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες, χωρίς εξαιρέσεις, ανεξάρτητα από το που γεννιέσαι, από τη χώρα, από το χρόνο και τις περιστάσεις, τότε τα γιάμας γίνονται μεγάλοι όρκοι πειθαρχίας

Ας δούμε όμως τα γιάμας ένα-ένα αναλυτικά.

2.35 . Ahimsa pratisthayam tatsamnidhau vaira tyagah
Ahimsa (Μη βία) pratisthayam (δυνατά εδραιωμένη) tatsamnidhau (κοντά της) vaira (εχθρικότητα) tyagah (εγκαταλείπεται)
«Όταν υπάρχει εδραίωση στην αχίμσα, η εθρικότητα σταματάει στον περίγυρο».

Ο Βούδδας είχε τόσο πολύ αναπτύξει τη μη βία που μετέτρεπε όποιον πλησίαζε κοντά του, ακόμη και επιθετικό, σε ήρεμο άνθρωπο. Κάποτε τον πλησίασε ένας εγκληματίας και με μια του ματιά τον άλλαξε.
Η αποχή από πράξεις βίας. Η άσκηση μη - βίας (προς οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα: άνθρωπο, ζώο, τη φύση και τον πλανήτη γενικότερα) Το αντίθετο της ahimsa είναι himsa, που σημαίνει βία.

Υπάρχουν τρείς τρόποι άσκησης βίας: Σωματική, λεκτική και νοητική. ΄Όταν ο ασκούμενος εδραιωθεί στην αχίμσα, όταν και τα τελευταία ίχνη επιθετικότητας έχουν εξαφανιστεί, η ψυχή ξεδιπλώνει έναν μαγνητισμό ηρεμίας : Βαϊρατυάγκα

2.36 Satya pratisthayam kriya phala ashrayatvam

Satya (η φιλαλήθεια) pratisthayam (δυνατά εδραιωμένη) kriya (δράση) phala (αποτέλεσμα ή καρπός) ashrayatvam (βάση)

«΄Όταν υπάρχει εδραίωση στη φιλαλήθεια, οι δράσεις αναγκαστικά καρποφορούν»
΄Όταν ο ασκούμενος ανεξάρτητα από καταστάσεις εδραιώνεται στη φιλαλήθεια σαν παγκόσμιο νόμο, αναπτύσσει μια θεία ενορατική διάκριση μέσα του (μπούντι). Έτσι μπορεί να αποκτήσει από τις πράξεις του αυτό που επιθυμεί. Συμβαίνει, ό,τι πεί. Αυτό που λέει, συμβαίνει. Μέσα από την άσκηση της σάτυα, αναπτύσσει μέσα του μια δύναμη. Σαν καθρέφτης που αντανακλά αυτό που είναι να συμβεί μέσα από τα λόγια του. ΄Ετσι, το αποτέλεσμα των πράξεων εξαρτάται από αυτόν όχι σε άλλους παράγοντες ή το κάρμα. ΄Όμως μόνον αυτός μπορεί να μιλάει έτσι που ξέρει να ζυγίζει όλα του τα λόγια. Δεν εκφράζει τίποτε χωρίς να το μετράει με πνευματική αγάπη.

2.37 Asteya pratisthayam sarva ratna upasthanam

Asteya (η εντιμότητα) pratisthayam (δυνατά εδραιωμένη) sarva (όλα) ratna (πολύτιμες πέτρες) upasthanam (παρουσιάζονται)
«΄Όταν υπάρχει εδραίωση στην εντιμότητα, ό, τι πολύτιμο παρουσιάζεται»

΄Όταν ο ασκούμενος ανεξάρτητα από καταστάσεις εδραιώνεται στην εντιμότητα, αναπτύσσεται μέσα του μια δύναμη, μια ενόραση μέσα από την οποία αναγνωρίζει τις πηγές πλούτου. Λενε ότι ο σουάμι Sivananda ήξερε την οικονομική ευρωστία οποιουδήποτε ερχόταν κοντά του.

2.38 Brahmacharya pratisthayam virya labha

Brahmacharya (σεξουαλική εγκράτεια-αποχή) pratisthayam (δυνατά εδραιωμένη ) virya (ανίκητο θάρρος) labha (κερδίζει)
«΄Όταν υπάρχει εδραίωση στη μπραματσάρυα, μεγάλη δύναμη είναι το κέρδος»

Μπράμα είναι η απόλυτη συνειδητότητα, και τσάρυα θα πει ζω κοντά.

΄Όταν κανείς κατευθύνει όλες τις δυνάμεις του και το ενδιαφέρον του για την αναζήτηση του Μπράμα, τότε οι φυσικές του δυνάμεις μετατρέπονται μέσω της σάντανα σε πνευματικές δυνάμεις που τον οδηγούν στο να μη φοβάται ούτε τον θάνατο.

2.39 Aparigraha sthairye janma kathanta sambodhah

Aparigraha (η μη κτητικότητα) sthairye (όταν δυναμώσει) janma (γέννα) kathanta (πώς και από πού) sambodhah (γνώση)
«΄Όταν υπάρχει εδραίωση στην απαρίγκραχα, ξυπνάει η γνώση του από πού και του πώς της γέννας»

Η απαρίγκραχα είναι μια από τις σημαντικότερες αρετές. Σημαίνει το να απαρνηθούμε την τάση να συσσωρεύουμε αντικείμενα, πλούτο κλπ.
Οδηγεί στη γνώση της γέννας ακόμη και της επόμενης. Όπως βλέποντας ένα σύννεφο ξέρεις ότι θα έρθει βροχή. Έτσι ξέρεις και για την προηγούμενη ή την επόμενη γέννα.

Eισαγωγή
Συχνές ερωτήσεις

Πρακτική της γιόγκα 1: Θεμελιώδεις αρχές
Πρακτική της γιόγκα 2: Αυτοπαρατήρηση
Πρακτική της γιόγκα 3: Αναπνοή και κίνηση
Γιόγκα για άνδρες
Γιόγκα για μητέρες
Γιόγκα για παιδιά
Γιόγκα θεωρία-βασικές έννοιες
H ποιητική του σώματος

Mερικά θεμελιώδη κείμενα της γιόγκα

Τα έξι yoga darshanas
Τα yoga sutras του Patanjali 1
Τα yoga sutras του Patanjali 2
Τα yoga sutras του Patanjali 3
Τα yoga sutras του Patanjali 4
Τα yoga sutras του Patanjali 5 - Γιάμας
Τα yoga sutras του Patanjali 6 - Νιγιάμας
Τα yoga sutras του Patanjali 7 - Άσανα

Σεμινάριο γνωστικής εμβάθυνσης στη θεωρία της γιόγκα - με τη Λήδα Shantala

Αρχική Λήδα Shantala | Σύντομο βιογραφικό | Χοροθέατρο | Ταξίδια | Shantom | Γιόγκα | Iνδικός χορός
Χοροθεραπεία |
Ενοικίαση αιθουσών | Τα ΝΕΑ μας | Μαθήματα | Εβδομαδιαίο πρόγραμμα| Σεμινάρια
Εναλλακτικές θεραπείες | Εκδηλώσεις | Οδηγίες πρόσβασης | Sitemap | Credits | Home

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 10 Aυγούστου 2006